TUSAD-15
TUSAD-15

ТЕРМОТУНЕЛ С ПОЛУАВТОМАТИЧНО ДВОЙНО РУЛОННО МЕХАНИЧЕСКО ЗАЛЕПВАЩО УСТРОЙСТВО
Термотунелът се използва от предприятията за групово опаковане на стоки в термоусвиващо се фолио. Термотунелът най-често се използва за опаковане във фолио на следните стоки: пластмасови бутилки, буркани, печатна продукция, кутии и картони с разфасована продукция. Даденото оборудване се използва преимуществено за групово опаковане на стоки.

Капацитет до 400 оп./час
Тип на опаковката: Термоопаковка
Продукция: Обемни изделия, предмети