TUS-15
TUS-15

ТЕРМОТУНЕЛ С АВТОМАТИЧЕСКО УНИВЕРСАЛНО ЗАЛЕПВАЩО УСТРОЙСТВО
Даденият термотунел се отнася към нагревателното оборудване и е предназначен за опаковане на предмети в термосвиващо се полиетиленово фолио. Използва се преимуществено като тарообразуващ апарат за групово опаковане на топливни брикети, рула, кутии, пачки, бутилки, буркани, ведра, полиграфическа продукция и др.

Капацитет до 800 оп./час
Тип на опаковката: Термоопаковка
Продукция: Обемни изделия, предмети