IT-2
IT-2

ИНСПЕКЦИОННА МАСА НА ДВЕ НИВА
Инспекционната маса на две нива с виброзахранване се отнася към спомагателното оборудване и е предназначена за визуален контрол на качеството на насипната продукция, която подлежи на по-нататъшна обработка (пържене, сушене, миене и др.) или опаковане.

Капацитет до 1000 кг/час
Продукция: насипни продукти без прах