TU-15

Термотунел с ръчно залепващо устройство

Даденият термотунел се отнася към нагревателното оборудване и е предназначен за опаковане на предмети в термосвиващо се полиетиленово фолио. Използва се преимуществено като тарообразуващ апарат за групово опаковане на топливни брикети, рула, кутии, пачки, бутилки, буркани, ведра, полиграфическа продукция и др.

Капацитетдо 200 оп./час
Тип на опаковки:Термоопаковка
Продукция:Обемни изделия, предмети