TUSAD-15

Термотунел с полуавтоматично двойно рулонно механическо залепващо устройство

Термотунелът се използва от предприятията за групово опаковане на стоки в термоусвиващо се фолио. Термотунелът най-често се използва за опаковане във фолио на следните стоки: пластмасови бутилки, буркани, печатна продукция, кутии и картони с разфасована продукция. Даденото оборудване се използва преимуществено за групово опаковане на стоки.

Капацитетдо 400 оп./час
Тип на опаковката:Термоопаковка
Продукция:Обемни изделия, предмети