TUS-15

Термотунел с автоматическо универсално залепващо устройство

Даденият термотунел се отнася към нагревателното оборудване и е предназначен за опаковане на предмети в термосвиващо се полиетиленово фолио. Използва се преимуществено като тарообразуващ апарат за групово опаковане на топливни брикети, рула, кутии, пачки, бутилки, буркани, ведра, полиграфическа продукция и др.

Капацитетдо 800 оп./час
Тип на опаковката:Термоопаковка
Продукция:Обемни изделия, предмети