Линия за пелетиране на слама

Линия за дробене на слама

Линия за пелетиране до 1000 кг/час

Линия за пелетиране до 2000 кг/час