Термотунел с полуавтоматично двойно рулонно механическо залепващо устройство TUSAD-15

Термотунел с автоматическо универсално залепващо устройство TUS-15

Термотунел с ръчно залепващо устройство TU-15

Разфасовъчна машина с обемен дозатор CMVD-120

Електрическа печка за печене поточен тип OV-70

Разфасовъчна машина в дой-пак пакет с тегловен дозатор DP-35

Инспекционна маса на две нива IT-2

Пневматическа разфасовъчна машина с тегловен дозатор PCMW-35

Разфасовъчна машина с тегловен дозатор CMW-10

Разфасовъчна машина с тегловен дозатор CMW-50