Линии за пелетиране

Линии за пелетиране

ЛИНИЯ ЗА ПЕЛЕТИРАНЕ НА СЛАМА
ЛИНИЯ ЗА ДРОБЕНЕ НА СЛАМА
ЛИНИЯ ЗА ПЕЛЕТИРАНЕ ДО 1000 КГ/ЧАС
ЛИНИЯ ЗА ПЕЛЕТИРАНЕ ДО 2000 КГ/ЧАС