IT-2

Инспекционна маса на две нива

Инспекционната маса на две нива с виброзахранване се отнася към спомагателното оборудване и е предназначена за визуален контрол на качеството на насипната продукция, която подлежи на по-нататъшна обработка (пържене, сушене, миене и др.) или опаковане.

Капацитетдо 1000 кг/час
Продукция:насипни продукти без прах