Линия за сушене и дробене СК – 1000 за 1000 кг/час

Сушенето е един от най-отговорните и трудни процеси в производството на пелети. Изисква много енергия и пряко влияе на качеството на крайният продукт – пелети. Материалът за пелетиране задължително трябва да е с влага не повече от 12%. Най-добрата влажност за производството на качествен пелет е 10%. Равномерното и качествено сушене е основа за успеха в производсвото на пелети. Повечето от производителите избират линия за сушене с капацитет над 1 тон на час. Нашата линия напълно отговаря на нуждите на производители и може да осигури качествен сух материал – трица,чипс,талаш. Триходов барабан от неръждаема стомана , активен циклон със засилена турбина и вентилатор на 18,5 кВт надеждно придвижват материалът през системата, подавайки го от шлюзовата клапа към чуковата дробилка. По желание на клиента към сушилнята може да се инсталира система за автоматично изгаряне ( САИ ). Това гарантира непрекъснато горене при еднаква температура и позволява на оператора да отделя повече време за другите задачи.

Схема на разположение на оборудването на линия за сушене и дробене с производителност 1000кг/ч

НаименованиеКол-во
1Топлогенератор или система за автоматично горене на трица 1 бр.
2Захранващ бункер за топлогенератора с обем 1,4 м³ (0,75кВт)1 бр.
3Удължител на топлогенератор1 бр
4Транспортьор за подаване на материал за сушене (1,5кВт)1 бр
5Сушилен барабан с платформа с мощност 4 кВт1 бр
6Въздуховод с уловител за тежки частици1 бр
7Голям циклон (18,5 кВт1 бр
8Шлюзова клапа смощност 1,5 кВт1 бр
9Електрически шкаф за управление1 бр

Предназначена за сушене и дробене на дървени трици и дървен чипс. Линията е построена на базата на барабанна сушилня АВМ-065 с основно реставриран сушилен барабан като всички останали компоненти, а именно агрегати, включително по електрооборудването и мотор-редукторната група са нови.

Технически характеристики на комплекса:

Производителност 1000 кг на час сух материал.
Инсталирана мощност – 26,5 кВт

 • Топлогенератор

  Мощност 1,2 мега ватт
  С канален вентилатор КВ-315 (0,25кВт);

 • Захранващ бункер за топлогенератора

  Обем: 1,4 м³
  С шнеков транспортьор ( 0,75кВт) и бъркалка;

 • Удължител на топлогенератор

 • Транспортьор за подаване на материал за сушене

  Дължина – 4м, височина – 1,4м С редуктор 1,5кВт;

 • Сушилен барабан

  Триходов сушилен барабан на база АВМ – 0,65. С платформа 4кВт;

 • Въздуховод с уловител за тежки частици

 • Голям циклон

 • Шлюзова клапа

  Шлюзова клапа с редуктор мощност 1,5 кВт;

 • Електрически шкаф за управление на линията

  Разход на суровина 5-7 м³ за прозводство на 1 тон сух материал (зависи от вида на суровината) Разход на гориво 1,3-1,5 м³ трица с влажност до 20% за прозводство на 1 тон сух материал Изисквания към помещението: Необходима площ – 160 м.кв. Височина на тавана – 6,5 м (такава височина се изисква за инсталиране на големия циклон и малкия циклон.

Допънително оборудване : Опция

 • Чукова дробилка 30кВт 44 чука/ 55кВт 52 чука

  С двигател:

  30 кВт 3000 оборота 44 чука

  55 кВт 3000 оборота 52 чука

 • Система за автоматично изгаряне (САИ)

  Системата за автоматично изгаряне позволява да се автоматизира процеса на горенето. Във захранващият бункер се монтират два датчика- нивомери. При достигането на долното ниво в бункерът, системата автоматично включва клапата и изсмувка част от готовия изсушен материал чрез допълнително монтиран циклон, директно в бункерът. При достигане на горно ниво, системата се изключва, клапата се затваря и изсушения материал продължава да постъпва в системата.